Situasjon for dem som har avgang i 2010–2012 i 2013

Vi burde hatt med avgangene i 2013 for å dekke en periode på tilnærmet fire år, men vi mangler opplysninger om arbeid i 2014.