Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP avløste de tre tidligere ordningene: 1) tidsbegrenset uføretrygd, 2) rehabiliteringspenger og 3) attføringsytelser 1. mars 2010. Ved innføringen av AAP ble de fleste som var i disse tre ordningene overført til den nye ordningen AAP. Vi kaller dem her «overførte fra rehabiliteringsytelser» eller «overførte fra de tidligere ordningene». De utgjør en stor del av personer som mottok AAP i 2010, faktisk hele 79 prosent av de 196 500 mottakerne.