Personer

En person kan ta flere (typer) prøver i løpet av året. Personer i denne statistikken tilsvarer derfor antall avlagte prøver, og ikke antall individer.