Norskprøve

Norskprøve 2 og 3 utgjorde frem til 2013 avsluttende prøver i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Norskprøve 2 og 3 er inndelt i en skriftlig og muntlig prøve, der deltaker får enten bestått eller ikke bestått.

Norskprøve 2 og 3 ble våren 2014 erstattet av et nytt prøveregime. Den nye norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve, som til sammen måler fem delferdigheter. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Norskprøven måler språkferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2 i tråd med Det felles europeiske rammeverket for språk.