Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er et viktig kvalifiseringstiltak som er lovregulert i introduksjonsloven av 4. juli 2003. Kommunene har plikt til å tilby gratis, individuelt tilpasset norskopplæring til alle som har rett til denne opplæringen.