Langtidssykemeldt

Sammenhengende sykefravær på 180 dager eller mer fra start til sluttdato i løpet av sykemeldingsperioden.