Barn med innvandrings­bakgrunn

Betegnelsen brukes om barn som
1) er født i utlandet med to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.
2) er født i Norge med to utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.
3) er født i Norge med en norskfødt og en utenlandskfødt forelder og fire utenlandskfødte besteforeldre.
4) er født i Norge med to norskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.
5) er født i utlandet med en utenlandskfødt forelder og fire utenlandskfødte besteforeldre. De tre siste gruppene er små.