Folkehøgskole

Er ein fri og allmenndannande skole som har eit klart integrerande mål. Folkehøgskolen er pensum- og eksamensfri.