Eldre EU/EFTA-land

Omfatter Belgia, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Tyskland og Østerrike i tillegg til Liechtenstein og Sveits.

Av praktiske grunner er også de nye EU-medlemmene Kypros og Malta tatt med i denne gruppen. De nordiske landene er ikke med.