Naturalisering

Personer med utenlandsk statsborgerskap som ifølge statsborgerlovens bestemmelser kvalifiserer til norsk statsborgerskap, søker om dette og får innvilget søknaden.