Overgang til norsk statsborgerskap

Registrerte tildelinger av norsk statsborgerskap etter statsborgerlovens bestemmelser.