Innvandringsgrunn

Tar utgangspunkt i den første oppholdstillatelsen en person får, basert på opplysninger fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Alle ikke-nordiske statsborgere får tildelt en innvandringsgrunn.