Avskrivningsrate

Verdifallet i en periode, som andel av verdien på kapitalgjenstanden ved begynnelsen av perioden.