Variasjonskoeffisienten

Standardavviket delt på gjennomsnittet.