Økonomisk levetid

Den tid det er lønnsomt for en bedrift å bruke et hjelpemiddel eller et anlegg før det skiftes ut. På grunn av den tekniske utvikling og forandringer i markedet kan den økonomiske levetid ofte være betydelig kortere enn den teknisk mulige brukstid.