Realkapital

Konkrete fysiske ting som maskiner, verktøy, fabrikkbygninger, skip, lager av råvarer med mer.