Desil

Ved desilfordeling deles populasjonen i ti like store grupper etter stigende inntekt, slik at tidelen med lavest inntekt er i første desil, tidelen med nest lavest inntekt er i andre desil og så videre.