Kvintil

Ved kvintilfordeling deles populasjonen i fem like store grupper etter stigende inntekt, slik at femtedelen med lavest inntekt er i første kvintil, femtedelen med nest lavest inntekt er i andre kvintil og så videre.