Eiendelsstruktur

Er forholdet mellom anleggsmidler og omløpsmidler.