Kortsiktig gjeld

Er gjeldsposter som forfaller til betaling innen ett år fra rapporteringstidspunktet, eller som er direkte knyttet til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.