Anleggsmidler

Omfatter eiendeler som hovedsakelig inngÄr i foretakets langsiktige verdiskapingsprosess, og som er bestemt til varig eie eller bruk.