Finansiell formue

Statistikken som artikkelen er basert på, inkluderer kun finansielle eiendeler, det vil si at realobjekter - som for eksempel eiendom, naturressurser, infrastruktur - ikke er inkludert.