Statens direkte økonomiske engasjement

SDØE utgjør statens andeler av petroleumsproduksjonen i ulike felt på norsk kontinentalsokkel. Forvaltningen av SDØE har siden 2001 blitt foretatt av Petoro AS.