Kontantstøttealder

Barn i kontantstøttealder (13-23 måneder) er enheten i tabeller og figurer.