Kontantstøtte

Foreldre til barn i alderen 13-23 måneder har rett til å motta kontantstøtte dersom barnet ikke går i barnehage med offentlig driftstilskudd. Det er NAV som utbetaler kontantstøtte.