Spesialisthelse­tjenesten

Spesialisthelsetjenesten er mer spesiali­sert enn det fastlegen/allmennpraktiserende lege kan tilby. Spesialisthelsetjenesten omfatter ­behandling på sykehus og ­institusjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere, ambulansetjeneste ­og privatpraktiserende spesialister med driftsavtale (Helse- og omsorgsdepartementet 2013b).