TSB

TSB, eller tverrfaglig spesialisert behandling, inkluderer både helse- og sosialfaglig behandling av rusmiddelmisbrukere. Dette omfatter avrusning, akutt behandling, utredning og spesialisert behandling (poliklinisk eller institusjon), institusjons­plasser der rusavhengige kan holdes tilbake uten eget samtykke (tvang) og legemiddel¬assistert rehabilitering (LAR) (Helse- og omsorgsdepartementet 2013a).

TSB startet opp da rusreformen ble satt i verk i 2004. Pasientene i TSB har de samme rettighetene som andre pasientgrupper. Målet med å definere TSB som spesialisthelsetjeneste er blant annet å tilby rusmisbrukere et mer helhetlig behandlingstilbud. Det skulle bli enklere å få tilgang til behandling for andre psykiske og fysiske plager i tillegg til behandlingen for rusmiddelmisbruket (Alver mfl. 2004).