SEFRAK-registeret

Er eit nasjonalt register over bygningar som er oppførte før 1900. I Finnmark inngår bygningar bygde før 1945.