Gjødseldyreining

Er lik den gjødselmengda som ei mjølkeku skil ut i løpet av eitt år.