Tospråkleg fagopplæring

Opplæring når morsmålet til eleven vert nytta i opplæringa.