Morsmålsopplæring

Opplæring i morsmålet til elevar frå språklege minoritetar.