Kreditfradrag

Kreditfradrag er et fradrag i skatt som kan kreves etter skatteloven. Det kan kreves fradrag for fastsatt inntektsskatt eller formuesskatt som selskap har betalt til en fremmed stat. Det kan også kreves fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet av utbytte eller overskudd fra et utenlandsk datterselskap.