Godtgjørelsesfradrag

Godtgjørelsesfradrag var et fradrag i utlignet inntektsskatt for mottatt utbytte. Fradraget skulle hindre dobbeltbeskatning av utdelt aksjeutbytte. Ubenyttet fradrag kunne framføres i ti år. Fra og med 2004 falt godtgjørelsesfradrag bort, bortsett fra fremførbart fra tidligere år, ettersom aksjeutbytte ikke lenger var skattepliktig etter bestemmelsene i skatteloven.