Tilbakebetalt tidligere betalt skatt

Dette var et tidsbegrenset tiltak i kjølvannet av finanskrisen og innebar at selskapene i 2008 og 2009 kunne tilbakeføre underskudd mot beskattet overskudd de to foregående årene.