Utbetalt skatteverdi av letekostnader

Dette er et fradrag etter bestemmelsene i petroleumsskatteloven. Selskapene kan kreve utbetalt skatteverdien av pådratte utgifter til leting etter petroleumsforekomster, såfremt beløpet ikke overstiger årets underskudd. Dette fradraget er ikke knyttet til inntektsskatt.