Forsknings- og utviklingsfradrag

Dette er et fradrag i skatt for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt, gitt i skatteloven. Dersom det fastsatte fradraget overstiger den utlignede skatten, skal det overskytende beløpet utbetales.