[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 49, 1997

Etterforskede lovbrudd, 1996

Svangerskapsavbrudd, 1996. Foreløpige tall

Offentlige finanser, 1996. Offentlige innkjøp

Hotellstatistikk, oktober 1997

Campingstatistikk, 1997

Utdanningsstatistikk. Elever og studenter, 1. oktober 1996

Stortingsvalet, 1997

Fjernvarmestatistikk, 1996

Lastebilundersøkelsen, 3. kv. 1997. Nasjonale transporter

Næringsavfall, industri, 1996

Utenriksregnskap, september 1997

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kvartal 1997

Hurtigruta Bergen- Kirkenes, 3. kv. 1997

Investeringsstatistikk. Oljevirksomheten, 4. kvartal 1997

Utvalsteljing for landbruket. Driftseiningar og husdyr, per 1. juni 1997


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]