Statistisk sentralbyrå

2 Deprimert siste uke, etter samlivsstatus og samlivskvalitet. Oddsrater. 2007
  Deprimert Modell 11 Deprimert Modell 22
  Menn Kvinner Menn Kvinner
Samlivsstatus og -kvalitet        
I samliv, høy kvalitet 1,0 1,0 1,0 1,0
I samliv, middels kvalitet 1,4 1,7 -1,2 1,4
I samliv, lav kvalitet 3,6 4,0 1,9 2,3
Enslig, med kjæreste 1,7 2,2 -1,2 1,9
Enslig, ugift 3,0 2,5 1,6 1,9
Enslig, enke/enkemann 2,9 2,5 2,3 1,8
Enslig, skilt/separert 3,1 3,1 2,0 2,1
1  Kontrollert for bosted, alder, utdanningsnivå, arbeidstilknytning og antall barn.
2  Kontrollert for variablene i modell 1 og for personlighetsfaktorer, økonomisk situasjon, helse, problemer i barndommen og religiøs aktivitet.
Kilde: LOGG 2007, SSB/NOVA.

Standardtegn i tabeller