Statistisk sentralbyrå

3   Nøkkeltall ambulanse og syketransport. 2005
  Helseregion Øst Helseregion Sør Helseregion Vest Helseregion Midt-Norge Helseregion Nord
Ambulansebiler i drift, antall  114 85  104 94  132
Ambulansebåter, antall 1 1 10 6 20
Beredskapstimer per oppdrag, antall 5 7 8 12 17
Kjørte kilometer per oppdrag, antall 48 57 48 68 82
Gjennomførte oppdrag i luft- ambulansen, antall 3 216  861 2 052 2 791 7 361
           
Ambulanse og luftambulanse, kroner per innbygger  400  400  400  600 1 300
Syketransport og transport av helsepersonell, kroner per innbygger  200  200  200  400 1 000
Kilde: Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS, Årsrapport 2005.

Standardtegn i tabeller