Statistisk sentralbyrå

2   Vekst i ressursbruk. Somatiske tjenester. 2002-2005. Prosent
  2002- 2003 2003- 2004 2004- 2005
Driftskostnader 6,7 4,7 4,7
Årsverk 3,1 0,3 0,6
Kilde: Spesialisthelsetjenesten, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller