Statistisk sentralbyrå

1   Andel bosatte personer med bakgrunn fra utvalgte ikke-vestlige land som inngikk ekteskap i perioden 1996-2004, etter ektefellens landbakgrunn
Landbakgrunn Kjønn Prosent
I alt Uten innvandrerbakgrunn bosatt i Norge Samme landbakgrunn bosatt i Norge Annen landbakgrunn bosatt i Norge Ikke-bosatt
Pakistan Menn 1 600 3,3 18,4 2,6 75,8
  Kvinner 1 327 1,7 22,0 1,4 75,0
Vietnam Menn 1 378 1,3 34,9 1,3 62,5
  Kvinner  868 11,3 55,2 4,0 29,5
Sri Lanka Menn 1 197 4,2 35,7 1,8 58,4
  Kvinner  661 5,4 64,0 0,9 29,7
Iran Menn 1 160 16,8 16,4 7,2 59,7
  Kvinner  505 19,4 36,8 11,7 32,1
Serbia og Montenegro Menn  828 18,0 21,5 7,2 53,3
  Kvinner  489 10,8 35,2 8,2 45,8
Irak Menn  965 18,5 12,7 7,7 61,0
  Kvinner  290 3,8 42,8 4,5 49,0
Bosnia-Hercegovina Menn  685 10,5 35,8 6,7 47,0
  Kvinner  569 11,2 42,9 8,1 37,8
Tyrkia Menn  934 10,3 11,5 3,2 75,1
  Kvinner  729 6,4 14,5 2,7 76,3
Marokko Menn  607 16,3 7,7 4,9 70,8
  Kvinner  282 10,3 17,0 6,4 66,3
Filippinene Menn  171 13,5 37,4 4,7 44,4
  Kvinner  685 65,3 9,6 7,2 18,0
Chile Menn  432 29,9 13,4 6,7 50,0
  Kvinner  358 31,6 16,2 8,1 44,1
India Menn  417 14,7 14,0 5,3 66,0
  Kvinner  316 14,6 20,9 7,9 56,6
Somalia Menn  356 3,4 25,6 1,1 69,9
  Kvinner  258 7,0 34,9 5,4 52,7
Kina Menn  220 10,5 18,6 8,6 62,3
  Kvinner  230 36,5 17,8 15,7 30,0
Thailand Menn 49 20,4 12,2 6,1 61,2
  Kvinner  447 75,6 1,3 10,1 13,0

Standardtegn i tabeller