Statistisk sentralbyrå

7   Ikke-vestlige innvandrere i LFM og LFU fordelt etter leseferdighetsnivå på prosaskalaen, etter arbeidsmarkedsstatus. Andel av populasjonen 16-65 år, 20031
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4/5 Gjennomsnitt N n
Pakistanere              
I arbeid 36 34 28 2  239 4 257 53
Student 27 50 20 3  250 4 671 27
Arbeidsledig 14 23 63 0  266  714 10
Hjemmeværende 65 19 17 0  199 2 386 22
Pensjonist 57 0 43 0  220 1 001 4
Somaliere              
I arbeid 33 53 14 0  236 1 301 22
Student 29 42 29 0  243  828 20
Arbeidsledig 60 27 13 0  226 1 148 18
Hjemmeværende 45 37 18 0  218  407 11
Pensjonist 15 85 0 0  198  104 2
Vietnamesere              
I arbeid 56 20 16 7  217 1 818 40
Student 33 23 44 0  241  552 13
Arbeidsledig 56 25 0 19  244  697 8
Hjemmeværende 89 11 0 0  172  339 12
Pensjonist  100 0 0 0  139 29 1
Andre              
I arbeid 24 42 28 6  252 79 844  131
Student 20 28 34 18  269 17 338 46
Arbeidsledig 45 37 19 0  216 9 580 18
Hjemmeværende 62 21 17 0  220 3 918 9
Pensjonist 81 19 0 0  182 2 344 5
1  Gjennomsnitt på alle 5 skåre, Andre er ikke-vestlige innvandrere i LFU.
Kilde: LFU og LFM, 2003.

Standardtegn i tabeller