Statistisk sentralbyrå

6   Ikke-vestlige innvandrere i LFM og LFU fordelt etter leseferdighetsnivå på prosaskalaen etter utdanningsnivå. Andel av populasjonen 16-65 år, 20031
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4/5 Gjennomsnitt N n
Pakistanere              
Grunnskolenivå eller lavere 36 44 17 3  231 5 160 35
Videregåendeskoelnivå 45 22 31 1  241 5 441 44
Universitets og høgskolenivå 43 29 28 0  233 2 952 37
Somaliere              
Grunnskolenivå eller lavere 44 45 12 0  216  666 14
Videregåendeskoelnivå 45 38 17 0  229 2 612 37
Universitets og høgskolenivå 27 32 41 0  255  417 17
Vietnamesere              
Grunnskolenivå eller lavere 83 10 6 0  184 1 814 36
Videregåendeskoelnivå 61 22 17 0  232  958 20
Universitets og høgskolenivå 11 33 30 25  273  990 23
Andre              
Grunnskolenivå eller lavere 56 26 14 4  222  792 72
Videregåendeskoelnivå 24 46 23 6  249  858 78
Universitets og høgskolenivå 15 29 41 15  279  726 66
1  Gjennomsnitt på alle 5 skåre, Andre er ikke vestlige innvandrere i LFU.
Kilde: LFU og LFM, 2003.

Standardtegn i tabeller