Statistisk sentralbyrå

5   Ikke-vestlige innvandrere i LFM og LFU fordelt etter leseferdighetsnivå på prosaskalaen, etter botid. Andel av populasjonen 16-65 år, 20031
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4/5 Gjennomsnitt N n
Pakistanere              
0-5 år 56 31 10 4  220 1 645 43
6-15 år 49 29 22 0  221 2 823 36
16 eller mer 39 32 27 2  237 9 624 42
Somaliere              
0-5 år 62 24 12 0  221 1 588 30
6-15 år 33 48 20 0  230 2 265 26
16 eller mer 20 49 31 0  255  190 19
Vietnamesere              
0-5 år 84 15 1 0  173  439 24
6-15 år 67 30 3 0  207 1 901 28
16 eller mer 43 6 34 17  243 1 517 29
Andre              
0-5 år 32 30 33 6  249 14 779 26
6-15 år 36 31 25 8  245 56 693  104
16 eller mer 17 51 26 6  253 45 328 87
1  Gjennomsnitt på alle 5 skåre, Andre er ikke vestlige innvandrere i LFU.
Kilde: LFU og LFM, 2003.

Standardtegn i tabeller