Statistisk sentralbyrå

4   Ikke-vestlige innvandrere i LFM og LFU fordelt etter leseferdighetsnivå på prosaskalaen, etter aldersgrupper. Andel av populasjonen 16-65 år, 20031
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4/5 Gjennomsnitt N n
Pakistanere              
16 - 30 24 41 33 2  255 7 079 50
31- 45 59 27 13 2  212 4 198 51
46 - 65 67 13 20 0  205 2 818 20
Somaliere              
16 - 30 46 39 15 0  224 2 455 33
31- 45 49 24 28 0  230 1 172 34
46 - 65 17 83 0 0  228  414 8
Vietnamesere              
16 - 30 41 37 22 0  235 1 672 23
31- 45 78 3 13 6  214 1 380 33
46 - 65 69 8 2 21  186  804 16
Andre              
16 - 30 19 38 31 13  266 5 783 85
31- 45 34 39 24 4  239 53 871 89
46 - 65 35 41 24 0  232 18 653 43
1  Gjennomsnitt på alle 5 skåre, Andre er ikke vestlige innvandrere i LFU.
Kilde: LFU og LFM, 2003.

Standardtegn i tabeller