Statistisk sentralbyrå

3   Ikke-vestlige innvandrere i LFM og LFU fordelt etter leseferdighetsnivå på prosaskalaen, etter kjønn. Andel av populasjonen 16-65 år. 20031
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4/5 Gjennomsnitt N n
Pakistanere              
Mann 39 30 31 1  241 7 400 60
Kvinne 47 33 17 2  222 6 693 61
Somaliere              
Mann 49 41 10 0  225 2 172 32
Kvinne 37 37 26 0  228 1 871 43
Vietnamesere              
Mann 60 25 15 0  215 1 529 34
Kvinne 60 15 15 11  219 2 328 47
Andre              
Mann 24 45 28 4  254 47 979 91
Kvinne 28 34 29 9  253 44 168 82
1  Gjennomsnitt på alle 5 skåre, Andre er ikke-vestlige innvandrere i LFU.
Kilde: LFU og LFM, 2003.

Standardtegn i tabeller