Statistisk sentralbyrå

2   "Ikke-vestlige" innvandrere i LMF og LFU, fordelt etter leseferdighetsnivå på prosaskalaen. Andel av populasjonen 16-65 år. 20031
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4/5 G.snitt N n
Pakistanere 43 31 24 2  232 14 093  121
Somaliere 44 39 17 0  228 4 042 81
Vietnamesere 60 19 15 7  217 3 857 75
Andre 28 39 26 7  248  116 800  217
1  Gjennomsnitt på alle 5 skåre, Andre er ikke vestlige innvandrere i LFU.
Kilde: LFU og LFM, 2003.

Standardtegn i tabeller