Statistisk sentralbyrå

1   Leseferdighetsnivå blant innvandrere fra ulike land (prosaskalaen) i IALS og ALL. Prosent
Opprinnelse Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4/5 Gj.snitt N
Dansk/svensk            
IALS 12 13 54 21  295 49
ALL 3 3 63 31  310 37
             
Vestlige land            
IALS 9 25 4 26  296 84
ALL 2 27 40 31  305 69
             
Ikke-vestlige land            
IALS 51 21 17 11  235  165
ALL 28 39 26 7  248  217
             
Norsk            
IALS 7 24 49 20  292 4 612
ALL 7 25 47 21  292 5 089

Standardtegn i tabeller