Statistisk sentralbyrå

8   Par med én bidragsrelasjon, etter partenes opplysninger om hvordan samværsordningen fungerte for barnet. Prosent
  Svar fra enslige mødre Antall par/prosent
  Bra Middels Dårlig Vet ikke/uoppgitt
Svar fra samværsfedre          
Bra 35 12 6 4  
Middels 10 6 4 1  
Dårlig 3 3 5 1  
Vet ikke/uoppgitt 5 2 1 3  
          555/100
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller