Statistisk sentralbyrå

7   Par med én bidragsrelasjon, etter partenes svar på om far var sammen med barnet i høstferien 2002. Prosent
  Svar fra enslige mødre
  Var sammen i høstferien Var ikke sammen i høstferien Vet ikke/uoppgitt Antall par/prosent
Svar fra samværsfedre        
Var sammen i høstferien 20 22 0  
Var ikke sammen i høstferien 8 49 0  
Vet ikke/uoppgitt - 0 -  
        555/100
Kilde: Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller